Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-10°

-

16

Februari

40%

-8°

-

12

Mars

43%

-2°

-

11

April

53%

12°

-

9

Maj

63%

22°

-

9

Juni

61%

25°

-

12

Juli

63%

28°

-

11

Augusti

62%

26°

-

9

September

54%

19°

-

10

Oktober

36%

-

13

November

21%

-

15

December

24%

-6°

-

17