Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-9°

-

14

Februari

43%

-8°

-

11

Mars

44%

-1°

-

10

April

55%

13°

-

8

Maj

65%

23°

-

8

Juni

62%

27°

-

11

Juli

66%

29°

-

10

Augusti

64%

27°

-

8

September

57%

21°

-

9

Oktober

40%

10°

-

12

November

24%

-

13

December

26%

-6°

-

15