Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-13°

-

16

Februari

48%

-12°

-

11

Mars

51%

-4°

-

10

April

56%

-

9

Maj

57%

18°

-

10

Juni

62%

24°

-

12

Juli

62%

26°

-

12

Augusti

55%

22°

-

13

September

49%

17°

-

11

Oktober

33%

-

14

November

30%

-4°

-

15

December

29%

-10°

-

15