Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-13°

-

14

Februari

49%

-12°

-

10

Mars

51%

-4°

-

9

April

56%

-

8

Maj

58%

18°

-

10

Juni

63%

24°

-

10

Juli

63%

26°

-

11

Augusti

57%

22°

-

12

September

51%

17°

-

10

Oktober

34%

-

14

November

31%

-4°

-

14

December

31%

-10°

-

13