Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-15°

-

16

Februari

48%

-14°

-

12

Mars

50%

-5°

-

11

April

54%

-

11

Maj

54%

16°

-

12

Juni

59%

22°

-

13

Juli

61%

25°

-

13

Augusti

52%

21°

-

14

September

45%

15°

-

13

Oktober

29%

-

16

November

28%

-6°

-

17

December

26%

-12°

-

16