Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-13°

-

16

Februari

44%

-11°

-

12

Mars

50%

-3°

-

11

April

54%

-

10

Maj

55%

18°

-

12

Juni

62%

24°

-

12

Juli

63%

26°

-

12

Augusti

57%

23°

-

13

September

50%

17°

-

11

Oktober

32%

-

15

November

29%

-4°

-

17

December

27%

-10°

-

16