Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-12°

-

16

Februari

42%

-11°

-

13

Mars

49%

-3°

-

12

April

53%

-

11

Maj

54%

18°

-

13

Juni

61%

24°

-

12

Juli

62%

25°

-

12

Augusti

57%

22°

-

14

September

50%

16°

-

11

Oktober

32%

-

16

November

28%

-4°

-

17

December

26%

-10°

-

16