Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-13°

-

17

Februari

42%

-11°

-

13

Mars

49%

-3°

-

12

April

53%

-

11

Maj

54%

17°

-

13

Juni

60%

23°

-

12

Juli

62%

25°

-

13

Augusti

56%

22°

-

14

September

48%

16°

-

12

Oktober

30%

-

16

November

27%

-4°

-

18

December

25%

-11°

-

17