Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-8°

-

20

Februari

28%

-5°

-

16

Mars

34%

-

16

April

41%

-

14

Maj

51%

17°

-

13

Juni

51%

21°

-

14

Juli

50%

22°

-

16

Augusti

47%

20°

-

15

September

36%

14°

-

16

Oktober

24%

-

19

November

13%

-

20

December

12%

-4°

-

23