Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-6°

-

19

Februari

28%

-4°

-

16

Mars

34%

-

16

April

40%

-

13

Maj

51%

18°

-

13

Juni

51%

21°

-

14

Juli

50%

22°

-

16

Augusti

47%

21°

-

15

September

36%

15°

-

16

Oktober

25%

-

18

November

13%

-

19

December

13%

-3°

-

22