Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-9°

-

20

Februari

31%

-7°

-

15

Mars

40%

-1°

-

13

April

47%

-

12

Maj

54%

18°

-

12

Juni

55%

22°

-

14

Juli

54%

24°

-

13

Augusti

52%

22°

-

13

September

39%

15°

-

14

Oktober

25%

-

17

November

16%

-1°

-

19

December

13%

-6°

-

21