Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-8°

-

19

Februari

30%

-6°

-

15

Mars

39%

-

13

April

46%

10°

-

12

Maj

56%

19°

-

12

Juni

56%

23°

-

13

Juli

54%

24°

-

14

Augusti

53%

22°

-

12

September

40%

16°

-

13

Oktober

27%

-

15

November

16%

-

18

December

13%

-5°

-

20