Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-8°

-

20

Februari

29%

-6°

-

16

Mars

39%

-

14

April

46%

10°

-

13

Maj

54%

18°

-

13

Juni

55%

22°

-

14

Juli

53%

24°

-

14

Augusti

51%

22°

-

14

September

39%

15°

-

14

Oktober

25%

-

17

November

15%

-1°

-

19

December

12%

-5°

-

22