Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

1%

-8°

-

19

Februari

17%

-8°

-

16

Mars

34%

-3°

-

16

April

39%

-

15

Maj

31%

-

14

Juni

32%

13°

-

16

Juli

32%

17°

-

15

Augusti

29%

14°

-

18

September

23%

-

18

Oktober

17%

-

20

November

6%

-2°

-

18

December

0%

-6°

-

20