Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

3%

-5°

-

20

Februari

14%

-5°

-

16

Mars

26%

-2°

-

15

April

32%

-

14

Maj

32%

-

14

Juni

32%

12°

-

16

Juli

34%

15°

-

15

Augusti

29%

13°

-

17

September

23%

-

18

Oktober

18%

-

20

November

10%

-1°

-

18

December

3%

-4°

-

20