Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-7°

-

19

Februari

28%

-5°

-

15

Mars

35%

-

14

April

41%

10°

-

13

Maj

53%

19°

-

13

Juni

54%

22°

-

14

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

51%

22°

-

14

September

39%

16°

-

14

Oktober

26%

-

16

November

14%

-

18

December

10%

-4°

-

22