Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-7°

-

20

Februari

26%

-5°

-

15

Mars

35%

-

15

April

41%

10°

-

13

Maj

52%

18°

-

13

Juni

53%

22°

-

14

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

49%

21°

-

15

September

36%

15°

-

15

Oktober

23%

-

17

November

13%

-

18

December

9%

-4°

-

22