Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-7°

-

19

Februari

27%

-5°

-

15

Mars

34%

-

15

April

41%

10°

-

14

Maj

52%

18°

-

13

Juni

53%

22°

-

15

Juli

52%

23°

-

16

Augusti

50%

21°

-

14

September

39%

15°

-

15

Oktober

26%

-

16

November

13%

-

18

December

10%

-4°

-

22