Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-32°

-

15

Februari

45%

-28°

-

12

Mars

66%

-19°

-

10

April

60%

-7°

-

9

Maj

47%

-

11

Juni

46%

14°

-

13

Juli

42%

16°

-

15

Augusti

42%

14°

-

14

September

38%

-

13

Oktober

38%

-8°

-

14

November

32%

-24°

-

14

December

14%

-31°

-

14