Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-33°

-

15

Februari

44%

-29°

-

13

Mars

66%

-20°

-

10

April

60%

-7°

-

9

Maj

47%

-

11

Juni

47%

14°

-

13

Juli

42%

16°

-

15

Augusti

42%

14°

-

14

September

38%

-

13

Oktober

37%

-9°

-

14

November

31%

-26°

-

14

December

13%

-32°

-

14