Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-33°

-

21

Februari

39%

-28°

-

17

Mars

66%

-18°

-

12

April

58%

-4°

-

7

Maj

48%

10°

-

8

Juni

48%

20°

-

11

Juli

42%

22°

-

14

Augusti

44%

18°

-

12

September

38%

-

11

Oktober

35%

-6°

-

13

November

30%

-25°

-

18

December

12%

-33°

-

19