Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-6°

-

17

Februari

30%

-5°

-

14

Mars

34%

-

14

April

42%

12°

-

12

Maj

53%

20°

-

12

Juni

56%

23°

-

14

Juli

56%

24°

-

14

Augusti

55%

24°

-

11

September

47%

18°

-

12

Oktober

34%

10°

-

13

November

17%

-

17

December

15%

-3°

-

20