Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-6°

-

17

Februari

32%

-5°

-

14

Mars

35%

-

14

April

44%

12°

-

12

Maj

54%

20°

-

11

Juni

56%

24°

-

13

Juli

56%

25°

-

14

Augusti

55%

24°

-

12

September

47%

18°

-

12

Oktober

33%

10°

-

13

November

18%

-

17

December

16%

-3°

-

19