Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-6°

21

Februari

18%

-5°

16

Mars

30%

16

April

38%

13

Maj

48%

15°

11

Juni

49%

20°

11°

13

Juli

48%

22°

16°

14

Augusti

42%

20°

17°

16

September

31%

14°

14°

18

Oktober

22%

18

November

9%

22

December

6%

-3°

23