Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-6°

19

Februari

25%

-5°

15

Mars

34%

15

April

41%

13

Maj

50%

16°

12

Juni

50%

20°

11°

13

Juli

50%

22°

15°

14

Augusti

45%

20°

16°

15

September

34%

14°

13°

17

Oktober

24%

17

November

12%

19

December

10%

-3°

21