Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-6°

-

18

Februari

28%

-4°

-

14

Mars

33%

-

15

April

42%

12°

-

13

Maj

53%

20°

-

12

Juni

56%

23°

-

14

Juli

56%

24°

-

14

Augusti

56%

24°

-

11

September

47%

18°

-

12

Oktober

35%

10°

-

12

November

17%

-

17

December

14%

-2°

-

20