Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-13°

-

14

Februari

46%

-11°

-

10

Mars

52%

-3°

-

9

April

55%

-

9

Maj

55%

18°

-

11

Juni

59%

23°

-

13

Juli

58%

25°

-

13

Augusti

53%

22°

-

13

September

46%

16°

-

12

Oktober

33%

-

14

November

28%

-4°

-

14

December

26%

-10°

-

14