Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-13°

-

14

Februari

46%

-11°

-

10

Mars

52%

-3°

-

9

April

55%

-

9

Maj

56%

18°

-

10

Juni

59%

24°

-

12

Juli

59%

25°

-

13

Augusti

54%

22°

-

13

September

48%

16°

-

11

Oktober

34%

-

14

November

29%

-3°

-

14

December

27%

-10°

-

14