Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-15°

-

15

Februari

36%

-13°

-

12

Mars

47%

-3°

-

11

April

49%

-

12

Maj

47%

15°

-

14

Juni

52%

22°

-

13

Juli

53%

24°

-

14

Augusti

50%

21°

-

15

September

42%

14°

-

14

Oktober

31%

-

15

November

23%

-5°

-

17

December

16%

-13°

-

16