Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-16°

-

15

Februari

39%

-14°

-

12

Mars

48%

-3°

-

10

April

50%

-

11

Maj

48%

15°

-

14

Juni

52%

22°

-

13

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

49%

21°

-

16

September

43%

14°

-

14

Oktober

32%

-

14

November

25%

-6°

-

15

December

17%

-14°

-

16