Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

2%

-25°

-

23

Februari

18%

-24°

-

19

Mars

39%

-16°

-

19

April

48%

-9°

-

16

Maj

37%

-1°

-

14

Juni

33%

-

15

Juli

42%

18°

-

13

Augusti

33%

14°

-

15

September

21%

-

18

Oktober

17%

-6°

-

22

November

8%

-18°

-

23

December

2%

-22°

-

25