Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-24°

-

24

Februari

21%

-22°

-

19

Mars

39%

-14°

-

20

April

48%

-6°

-

16

Maj

39%

-

14

Juni

36%

12°

-

15

Juli

45%

20°

-

13

Augusti

36%

16°

-

16

September

22%

-

19

Oktober

18%

-5°

-

23

November

10%

-16°

-

24

December

3%

-20°

-

25