Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-15°

-

19

Februari

35%

-13°

-

15

Mars

44%

-3°

-

13

April

48%

-

13

Maj

46%

14°

-

15

Juni

52%

22°

-

14

Juli

55%

24°

-

13

Augusti

49%

20°

-

16

September

38%

14°

-

15

Oktober

26%

-

18

November

20%

-6°

-

21

December

12%

-13°

-

21