Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-14°

-

18

Februari

34%

-12°

-

14

Mars

44%

-2°

-

12

April

48%

-

12

Maj

46%

15°

-

15

Juni

52%

22°

-

14

Juli

55%

25°

-

13

Augusti

50%

21°

-

15

September

40%

14°

-

15

Oktober

26%

-

18

November

20%

-5°

-

20

December

13%

-12°

-

19