Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-13°

-

16

Februari

34%

-11°

-

12

Mars

45%

-2°

-

11

April

48%

-

12

Maj

47%

15°

-

14

Juni

52%

22°

-

14

Juli

55%

25°

-

14

Augusti

51%

21°

-

15

September

42%

15°

-

14

Oktober

28%

-

17

November

21%

-5°

-

17

December

15%

-11°

-

17