Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-16°

-

15

Februari

37%

-13°

-

12

Mars

48%

-3°

-

10

April

50%

-

11

Maj

48%

15°

-

14

Juni

52%

22°

-

13

Juli

53%

24°

-

14

Augusti

49%

21°

-

15

September

42%

14°

-

14

Oktober

31%

-

15

November

24%

-6°

-

16

December

16%

-14°

-

16