Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-16°

-

14

Februari

38%

-13°

-

11

Mars

48%

-3°

-

10

April

50%

-

11

Maj

48%

16°

-

13

Juni

52%

22°

-

13

Juli

53%

24°

-

14

Augusti

50%

21°

-

15

September

43%

14°

-

14

Oktober

33%

-

14

November

25%

-5°

-

15

December

18%

-14°

-

15