Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-14°

-

15

Februari

37%

-11°

-

12

Mars

47%

-3°

-

11

April

50%

-

12

Maj

48%

14°

-

14

Juni

54%

21°

-

14

Juli

57%

24°

-

14

Augusti

53%

20°

-

15

September

44%

14°

-

14

Oktober

30%

-

16

November

23%

-6°

-

17

December

18%

-12°

-

16