Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-16°

-

16

Februari

36%

-14°

-

13

Mars

46%

-3°

-

11

April

49%

-

12

Maj

47%

15°

-

14

Juni

52%

22°

-

13

Juli

53%

24°

-

14

Augusti

48%

21°

-

15

September

40%

14°

-

14

Oktober

29%

-

16

November

22%

-6°

-

18

December

14%

-14°

-

18