Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-19°

-

19

Februari

35%

-17°

-

14

Mars

46%

-4°

-

12

April

50%

-

11

Maj

47%

13°

-

13

Juni

51%

22°

-

13

Juli

53%

24°

-

13

Augusti

46%

20°

-

15

September

37%

13°

-

14

Oktober

26%

-

16

November

20%

-9°

-

20

December

9%

-18°

-

20