Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-12°

-

14

Februari

35%

-11°

-

12

Mars

46%

-2°

-

11

April

48%

-

13

Maj

46%

15°

-

15

Juni

51%

22°

-

14

Juli

54%

24°

-

14

Augusti

50%

21°

-

16

September

41%

14°

-

14

Oktober

29%

-

16

November

21%

-4°

-

18

December

14%

-10°

-

17