Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-16°

-

16

Februari

37%

-14°

-

12

Mars

47%

-3°

-

11

April

50%

-

11

Maj

48%

15°

-

14

Juni

52%

22°

-

13

Juli

53%

24°

-

14

Augusti

48%

21°

-

15

September

41%

14°

-

14

Oktober

30%

-

15

November

23%

-6°

-

17

December

15%

-14°

-

17