Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

14

Februari

29%

12

Mars

37%

11

April

45%

16°

10°

10

Maj

56%

22°

17°

10

Juni

60%

26°

22°

10

Juli

66%

28°

24°

9

Augusti

67%

28°

24°

8

September

63%

23°

20°

7

Oktober

49%

15°

14°

8

November

27%

12

December

17%

16