Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

14

Februari

37%

-

12

Mars

42%

-

13

April

45%

16°

-

13

Maj

52%

21°

-

13

Juni

58%

25°

-

12

Juli

62%

28°

-

10

Augusti

65%

27°

-

9

September

62%

23°

-

9

Oktober

54%

16°

-

10

November

38%

11°

-

13

December

28%

-

15