Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

14

Februari

30%

12

Mars

37%

11

April

45%

16°

10°

10

Maj

56%

22°

16°

10

Juni

61%

26°

22°

9

Juli

66%

28°

24°

8

Augusti

67%

28°

24°

8

September

63%

23°

20°

7

Oktober

50%

16°

15°

8

November

28%

10°

12

December

18%

16