Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

14

Februari

32%

-

13

Mars

39%

-

11

April

45%

15°

-

11

Maj

56%

20°

-

10

Juni

63%

24°

-

9

Juli

68%

27°

-

7

Augusti

68%

26°

-

7

September

65%

22°

-

8

Oktober

54%

16°

-

9

November

33%

11°

-

13

December

24%

-

16