Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-9°

-

21

Februari

27%

-7°

-

16

Mars

37%

-1°

-

15

April

43%

-

14

Maj

52%

17°

-

13

Juni

53%

21°

-

15

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

48%

21°

-

15

September

35%

14°

-

16

Oktober

21%

-

18

November

14%

-1°

-

19

December

10%

-6°

-

23