Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-15°

-1°

15

Februari

37%

-14°

-1°

12

Mars

50%

-9°

-1°

11

April

48%

-2°

-1°

12

Maj

40%

12

Juni

42%

12°

12

Juli

34%

15°

14

Augusti

33%

15°

15

September

36%

11°

14

Oktober

31%

18

November

24%

-6°

21

December

19%

-12°

17