Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-12°

-

20

Februari

28%

-10°

-

14

Mars

38%

-2°

-

13

April

45%

-

13

Maj

51%

15°

-

13

Juni

52%

21°

-

14

Juli

51%

23°

-

15

Augusti

46%

20°

-

15

September

31%

13°

-

17

Oktober

18%

-

19

November

13%

-4°

-

20

December

9%

-9°

-

20