Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-12°

-

21

Februari

28%

-9°

-

16

Mars

38%

-2°

-

15

April

45%

-

13

Maj

50%

16°

-

13

Juni

51%

20°

-

14

Juli

50%

23°

-

15

Augusti

47%

20°

-

15

September

32%

13°

-

17

Oktober

18%

-

20

November

13%

-3°

-

20

December

10%

-8°

-

22